Jobs in Bankura, West Bengal

Pracownik ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

ZUS, Bankura, West Bengal
1 week ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w ?odziNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji Umw Mi?dzynarodowychMiejsce pracyZUS I Oddzia? w ?odziAdres miejsca pracyul. Zamenhofa 2, 90-431 ?d?Wojewdztwo?dzkieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoPracownik ds. ustalania ?wiadcze? mi?dzynarodowych i korespondencjiZadaniaPracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia opracowywanie...

Kierowca

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Administracyjno-GospodarczyMiejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoKierowcaZadaniaCel stanowiska Zapewnia obs?ug? transportow? oraz zapewnia realizacj? zada? maj?cych na celu wsparcie administracyjne.WymaganiaWymagania formalne...

Stanowisko ds. egzekucji

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji DochodwMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. egzekucjiZadaniaCel istnienia stanowiskaZapewnia dochodzenie nale?no?ci w ramach prowadzonych post?powa? egzekucyjnych i upad?o?ciowych.WymaganiaWymagania...

Lekarz Orzecznik Zakładu

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Orzecznictwa Lekarskiego i PrewencjiMiejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoLekarz Orzecznik Zak?aduZadaniaWydawanie orzecze? i opinii lekarskich w sprawach ?wiadcze? oraz kontrola...

Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji (zastępstwo)

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w ?odziNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji DochodwMiejsce pracyZUS I Oddzia? w ?odziAdres miejsca pracyul. Zamenhofa 2, 90-431 ?d?Wojewdztwo?dzkieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. zabezpiecze? i sankcji (zast?pstwo)ZadaniaPracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia zabezpieczenie nale?no?ci z...

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Rozlicze? Kont P?atnikw Sk?adekMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rozlicze?ZadaniaCel istnienia stanowiskaZapewnia obs?ug? kont p?atnikw w zakresie rozlicze?.WymaganiaWymagania formalne...

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Rozlicze? Kont P?atnikw Sk?adek 1Miejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rozlicze?ZadaniaCel stanowiska Zapewnia obs?ug? kont p?atnikw w zakresie rozlicze?.WymaganiaWymagania...

Doradca ds. emerytalnych

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Obs?ugi Klientw i KorespondencjiMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoDoradca ds. emerytalnychZadaniaCel istnienia stanowiska Zapewnia obs?ug? klientw w sprawach ?wiadcze? emerytalno-rentowych...

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji Umw Mi?dzynarodowychMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. ustalania ?wiadcze? mi?dzynarodowych i korespondencjiZadaniaCel istnienia stanowiskaZapewnia opracowywanie spraw w ramach...

Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Rachunkowo?ci i FinanswMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rachunkowo?ci Zak?aduZadaniaCel istnienia stanowiskaProwadzenie ksi?g rachunkowych Oddzia?u dla Zak?adu, a tak?e...

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji Umw Mi?dzynarodowychMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. ustalania ?wiadcze? mi?dzynarodowych i korespondencjiZadaniaCel istnienia stanowiskaZapewnia opracowywanie spraw w ramach...

Stanowisko ds. wsparcia administracyjnego (elektryk)

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w ?odziNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Administracyjno-GospodarczyMiejsce pracyZUS I Oddzia? w ?odziAdres miejsca pracyul. Zamenhofa 2, 90-431 ?d?Wojewdztwo?dzkieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. wsparcia administracyjnego (elektryk)ZadaniaPracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia realizacj? zada? przez obs?ug? techniczn?...

Doradca ds. emerytalnych

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w ?odziNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Obs?ugi Klientw i KorespondencjiMiejsce pracyZUS I Oddzia? w ?odziAdres miejsca pracyul. Zamenhofa 2, 90-431 ?d?Wojewdztwo?dzkieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoDoradca ds. emerytalnychZadaniaPracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia obs?ug? klientw w sprawach...

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Rozlicze? Kont P?atnikw Sk?adek 1Miejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rozlicze?ZadaniaZapewnia obs?ug? kont p?atnikw w zakresie rozlicze?.WymaganiaWymagania formalne okre?lone...

Stanowisko ds. orzecznictwa

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia w WarszawieNazwa komórki organizacyjnejWydzia Ubezpiecze i SkadekMiejsce pracyZUS I Oddzia w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewództwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. orzecznictwaZadaniaCel istnienia stanowiskaPracownik na tym stanowisku w Wydziale Ubezpiecze i Skadek:zapewnia...

Stanowisko ds. kontroli

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS II Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejDepartament Kontroli Wewn?trznejMiejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. kontroliZadaniaZakres Zada? Wykonywanych Na Stanowisku Pracyprzeprowadzanie w Zak?adzie kontroli instytucjonalnej oraz post?powa?...

Stanowisko ds. rachunkowoci Zakadu

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia w WarszawieNazwa komórki organizacyjnejWydzia Rachunkowoci i FinansówMiejsce pracyZUS I Oddzia w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewództwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rachunkowoci ZakaduZadaniaCel istnienia stanowiskaProwadzenie ksig rachunkowych Oddziau dla Zakadu, a także...

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Rozlicze? Kont P?atnikw Sk?adek 1Miejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. rozlicze?ZadaniaCel stanowiska Zapewnia obs?ug? kont p?atnikw w zakresie rozlicze?.WymaganiaWymagania...

Lekarz Orzecznik Zakładu

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w PoznaniuNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Orzecznictwa Lekarskiego i PrewencjiMiejsce pracyZUS I Oddzia? w PoznaniuAdres miejsca pracyul. D?browskiego 12, 60-908 Pozna?WojewdztwowielkopolskieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoLekarz Orzecznik Zak?aduZadaniaWydawanie orzecze? i opinii lekarskich w sprawach ?wiadcze? oraz kontrola...

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

ZUS, Bankura, West Bengal
3 weeks ago
Nazwa jednostki organizacyjnejZUS I Oddzia? w WarszawieNazwa komrki organizacyjnejWydzia? Realizacji Umw Mi?dzynarodowychMiejsce pracyZUS I Oddzia? w WarszawieAdres miejsca pracyul. Senatorska 6/8, 00-917 WarszawaWojewdztwomazowieckieNazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnegoStanowisko ds. ustalania ?wiadcze? mi?dzynarodowych i korespondencjiZadaniaCel istnienia stanowiskaZapewnia opracowywanie spraw w ramach...